Vikten av lek på jobbet/The importance of play at work

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4954935 Vi gillar det inslaget eftersom det bekräftar behovet av flera metoder som förstärkar lek och därmed kreativitet på jobbet! ——————————— We like this program from Swedish Radio which confirms the need for more methods that strengthen play and with this creativity at work!