Exploring tolerance and what lies beyond

Stories for Society practices what it preaches, meaning our board members and co-workers gather together periodically to run story-making sessions internally in order to work with specific subject matter. During a recent working session about our focal program this autumn, Beyond Tolerance, here are just a few of the ideas that emerged from our story-making session:

Tolerance is…

An intellectual, not an emotional concept…

A “bandage” or an “aspirin”…

Our things and possessions, which make us tolerable…

About certain norms, and who sets those?…

Lacking creativity…

About straining to fit in…

A veil of values behind which there is a human being.

 

Beyond Tolerance is…

Finding the desire to change within yourself…

Lightening up and not taking things too seriously…

Revisiting one’s childhood…

Being in a confidence-building environment where one is never put on the defensive…

Exposure to difference…

Releasing fear of the unknown…

Constantly increasing knowledge…

 

Stories for Society offers story-making processes in schools and other organizations, as well as training to teachers and others in the use of our method to realize a society that has gone Beyond Tolerance.

Now take a minute to think about what you understand to be tolerance and what lies beyond tolerance!

——————————————————————————————————————————————————————–

Inom Stories for Society lever vi som vi lär, i den bemärkelsen att våra styrelsemedlemmar och medarbetare periodvis samlas för att arbeta med storymaking-processer i olika specifika frågor. Vid ett tillfälle behandlade vi höstens fokusprogram, Beyond Tolerance.  Här är några av idéerna som kom fram:

Tolerans är…

Ett intellektuellt, inte ett emotionellt, koncept…

Ett ”bandage” eller  ett “piller”…

Våra saker och ägodelar, som gör att vi tolereras…

Något som utgår från särskilda normer, och vem bestämmer dessa?…

Avsaknad av kreativitet…

Att anstränga sig för att passa in…

Ett draperi av värderingar, bakom vilket det finns en människa

 

Bortom tolerans är…

Att hitta lusten att förändras inom sig själv…

Ett lättsammare förhållningssätt, att inte ta saker för allvarligt…

Att återbesöka sin barmdom…

Att befinna sig i en miljö där självförtroendet byggs upp och där man aldrig hamnar i försvarsposition…

Erfarenhet av olikheter…

Att släppa rädslan för det okända…

Konstant kunskapsutveckling…

 

Stories for Society erbjuder story-making-processer i skolor och andra organisationer, likväl som kurser för lärare och andra som vill använda metoden för att verka för ett samhälle bortom tolerans.

Tänk en stund på hur du tolkar begreppen ”tolerans” och ”bortom tolerans”!

 

 

Leave A Comment