Färgglada toppar

Including different worlds

“Your project will have a powerful potential to change narrow attitudes into more constructive world perspectives. Furthermore, I value that you don’t have a western-centric attitude, but a respectful validation of the various states the (people) come from and exist in. This makes the project more valuable than other similar projects I have seen.”

– Imam Abd al Haqq Kielan, Imam of the mosque in Eskilstuna, Sweden and The Islamic Association in Stockholm

Outside of schools, we are well qualified to work broadly on projects concerning social values and attitudes. The broad expertise of our network of facilitators allows us to address various subjects, including, among others:

 • Multiculturalism
 • Environment & sustainability
 • Health
 • Entreneurship & Social entrepreneurship
 • Questions and opportunities of gender

 Our method and the experience of our facilitators also allows us to work with transformational processes within companies. Issues we have identified where we can be a catalyst in solving problems include:

 • Inter-team conflicts
 • Diversity conflicts (not realizing the opportunities of diversity)
 • Knowing but not doing
 • New market demands

For groups and organizations outside schools, we offer:

 • Tailor made workshops

We form the program with you, which could include anything from half-day exploratory workshops to two-day or longer story-making processes in which we work closely with an organization to address pre-agreed issues.

 • Basic Training/Licensing

We provide training for staff in your organization in the use of our method for specific pre-agreed purposes. e.g. use of our method for employment screening by personnel departments. With this training you purchase a license to be renewed annually for use of the method inside your organization.

If you are interested in either of the above, please contact us.

—————————————————————–

Utanför skolans värld kan vi också på olika sätt arbeta med projekt som handlar om sociala värderingar och attityder. Handledarna i vårt nätverk har en varierad bakgrund och kompetens, vilket  möjliggör för oss att arbeta med olika typer av ämnen t.ex:

 • Multikulturalism
 • Miljö & hållbarhet
 • Hälsa
 • Entreprenörskap & sociala entreprenörskap
 • Frågor och möjligheter ur ett könsperspektiv

Vår metod och våra handledares erfarenhet medger också att vi arbetar som katalysatorer i företags förändringsprocesser. Speciella problemområden som vi identifierat som passande är exempelvis:

 • Interna konflikter i grupp
 • Mångfaldsfrågor (där man inte insett möjligheterna med mångfald)
 • Kunskap men utan handling
 • Nya marknadskrav

För grupper och organisationer erbjuder vi:

Skräddarsydda workshops
Vi arbetar tillsammans med er fram ett program som kan innebära allt från en halv dags utforskande workshop till två dagars eller längre berättelseskapande processer, där vi arbetar med frågor vi kommit överens om.

Grundläggande kurs/Licensiering
Vi erbjuder kurser för er personal så att ni själva kan använda metoden i er organisation för specifika ändamål, t.ex.  i anställningssammanhang. Ni köper då en licens som förnyas årligen.

Om du är intresserad av något av ovanstående, kontakta oss.

This post is also available in: Swedish

Leave A Comment