Learning for the 21st century

Learning for the 21st century

 It feels good to be working with this now that we are being asked to dive into the new teaching plan. This method offers so many possibilities to live up to the expectations that are being set. The process is organic in that it starts with a core that expands creatively to include more and more subjects. It never ends.

– Martina Almqvist, teacher classes 4-5

We are always looking for methods that meet the needs of all children. Kids learn in diverse ways and it is important that everyone has the opportunity to develop, experience self-esteem and feel safe. This project began as an anti-bullying initiative, but now we have seen that it is so much more. In the future, we intend to use the method to combine different disciplines. The plan is to implement at least two narrative processes each semester.
What happened in this project is incredible! We are so impressed! The feedback from the teachers is all positive! It is just as exciting each time you come!

– Violet Norrestad, principal

Read more about our training and workshops available to schools:

  • Introductory half-day workshops for schools interested in getting a feel for our method and its uses.

If you’d like to get a feel for our method, the benefits of teaching using story-making and the opportunities it offers your school, we offer half-day workshops at your school. Contact us for further information and price.

  • Our basic 2.5 day training program followed by support in using our method in the classroom.

If you are a teacher, curator or special pedagogue and would like to gain basic training in the use of our method and story-making for teaching, please contact us concerning our basic training programs. If you are a principal and would like the basic training course conducted at your school for a number of your teachers, please contact us. A part of the basic training package is continued support in implementing our method in the classroom during the school term. Contact us for a course outline and price.

  • One-day follow-on courses to strengthen skills in the use of esthetic learning processes and our method in the classroom.

If you have participated in our basic training course or are interested in specific aspects of using story-making as a method for teaching, these one-day follow-on courses could be for you. One-day trainings address subjects such as: using story-making to teach modern languages; using story-making to teach subjects relating to environmental sustainability; developing your role as facilitator of children’s creativity; addressing key challenges in story-making. Currently we are offering Grade 3 teachers a one-day training opportunity to explore the issue of tolerance. See below. Contact us for further information.

If you/your school is interested in our training program and would like further information, please contact us. If you are a Grade 3 teacher, please learn more about our free special one-day training workshop for teachers in collaboration with The Order of the Teaspoon.

————————————————————

 Det känns skönt att vi jobbar med det här nu när vi måste djupdyka i den nya läroplanen. Den här metoden erbjuder så många möjligheter att leva upp till de krav som ställs. Processen är organisk på så sätt att man börjar med en kärna som sedan utvecklas kreativt till att inkludera fler och fler ämnen. Det tar aldrig slut.

Martina Almqvist, lärare åk 4-5

 Vi söker alltid efter metoder som hittar ingångar till olika barns behov. Barn lär sig på olika sätt och det är viktigt att alla har möjlighet att få komma fram, få självkänsla och känna säkerhet. Det här projektet började som ett anti-mobbingprojekt, men nu har vi sett att det är så mycket mer. Vi har tänkt att i framtiden använda metoden för att kombinera olika ämnesområden. Planen är att genomföra minst två berättelseprocesser per termin.

– Violet Norrestad, rektor

Det är otroligt vad det blivit av det här projektet! Vi är så imponerade! Alla lärarna är positiva. Det är lika spännande varje gång ni kommer!

Läs mer om våra kurser och workshops för skolor:

  • En halvdags workshop för skolor som är intresserade av att få en känsla för vad metoden innebär och hur den kan användas.

Om du vill få en känsla för vår metod, av nyttan med att använda story-making i undervisningen och vilka möjligheter den innebär för skolor, erbjuder vi en halvdags workshops på din skola. Kontakta oss för mer information kring detta och för prisuppgifter.

  • Vår grundkurs, 2,5 dagar, med uppföljning för din egen process i klassen.

Om du är lärare, kurator eller specialpedagog och vill få lära dig metoden och hur du kan använda story-making i din undervisning, är du välkommen att kontakta oss om vår grundkurs. Som en del av kurspaketet ingår också fortsatt stöd för implementering av metoden i den egna klassen.  Om du är rektor och skulle vilja att flera av dina lärare genomgick grundkursen kan vi ge ett rabatterat pris. Kontakta oss mer information om upplägg och priser.

  • En heldags påbyggnadskurs för att utveckla kunskaperna och möjligheterna med metoden ytterligare.

För dig som genomgått grundkursen och är intresserad av att utveckla din användning av metoden ytterligare, erbjuder vi en påbyggnadskurs.  Inriktningen kommer att styras av gruppens särskilda önskemål och behov och kan t.ex. innehålla: tips och vägledning för hur man kan använda story-making i specifika skolämnen eller specialämnen som bl. a. miljö-och hållbarhetsfrågor eller hjälp att förbättra din roll som handledare av processen och hur man tacklar olika utmaningar. Just nu erbjuder vi klass 3 lärare möjligheten att delta i en kostnadsfritt utbildningsdag om toleransfrågor. Se nedan. Kontakta oss för mer information.

 

Om Du/din skola är intresserad i vår trainingkurs och vill ha ytterligare information, var så god och kontakta oss. Om du är klass 3 lärare läs mer om vår kostnadsfritt utbildningsdag om toleransfrågor i samarbete med Teskedsorden.

This post is also available in: Swedish

Leave A Comment