Other Groups & Organizations

Problems cannot be solved at the same level at which they were created (Einstein). Today we live in a society constantly challenged by the question of sustainability: How do we sustain peaceful multicultural societies? What attitude shifts are required in order to achieve a sustainable approach to natural resource use? How can we create a greater gender balance in our approach to solving problems and meeting challenges?

The question of sustainability crops up frequently at individual, group and organizational levels. Addressing it usually requires agreement about certain basic values at the same time as grasping the opportunities offered by diverse skills, talents, tastes, cultures and many other aspects. The issue is to understand oneself and the other sufficiently to know what the common ground is and what the differences are, and with this knowledge to discover and formulate the opportunity. SfS’s  method provides a new playing field for this cooperation.

Play is an important tool in our method. When we play “flow” occurs, and it is when “flow” occurs that we are most open to learning, communicating clearly and achieving our most important insights.

Learn more about our workshops and training available to groups and organizations outside schools.

————————————————————–

Problem kan inte lösas från samma nivå av tänkande som det skapades (Einstein). Vi lever idag i ett samhälle med ständiga utmaningar vad gäller hållbarhetsfrågor: Hur kan vi upprätthålla fridfulla multikulturella samhällen? Vilka attitydförändringar behövs för att uppnå en hållbar ansats kring hur vi använder oss av jordens resurser? Hur uppnår vi en bättre balans ur ett könsperspektiv beträffande hur vi närmare oss problem och utmaningar?

Hållbarhet är ett ämne som ofta dyker upp på olika nivåer; bland enskilda individer, grupper och på företagsnivå. Vanligtvis krävs ett samförstånd kring vissa basvärden samtidigt som vi behöver fånga möjligheterna som erbjuds av olika kompetenser, talanger, smaker, kulturer och många andra aspekter .  Det viktiga är att förstå sig själv och de andra tillräckligt för att hitta den gemensamma plattformen och vilka skillnaderna är, och med den kunskapen upptäcka och formulera möjligheten. SfS:s metod ger här en ny spelplan för denna samverkan.

Lek är ett viktigt verktyg i vår metod. När vi leker kommer vi in i ett “flow”  som gör oss mer öppna för att lära, kommunicera på ett tydligt sätt och få våra viktigaste insikter.

Läs mer om våra workshops och kurser för grupper och organisationer.

 

This post is also available in: Swedish

Leave A Comment