blackandwhite

“When tolerance becomes intolerance”

What is true tolerance? What do we do when we hear views expressed that we find intolerant? Reject them or ask why the person holds those views? An interesting article in Swedish online magazine LT.se takes a look at the Swedish tendency to be so focused on tolerance that views deemed to be intolerant are rejected without further discussion. Read the article here.

———————————————————————————————————————————————————————-

Vad är äkta tolerans? Hur reagerar vi när vi hör åsikter som vi betraktar som intolerant? Avvisar vi dem eller frågar vi den person varför han eller hon tycker så? Den svenska online tidningen LT.se publicerade en intressant artikel som tar upp en svensk tendens som består av att fokusera så mycket på tolerans att alla åsikter som bedöms intoleranta avfärdas utan diskussion. Läs artikel här.

 

 

This post is also available in: Swedish

Leave A Comment